Mẹ Việt Nam ơi! Dân ta có tội tình gì?

Mẹ Việt Nam ơi! Dân ta có tội tình gì?